ENGELEN

Engelen zijn onsterfelijke zuivere geesten, geheel onstoffelijk, en hebben dus geen lichaam. Zij kunnen, gelijk in de Heilige Schrift vaak voorkomt, tijdelijk een uiterlijk zichtbaar lichaam aannemen en dit wordt dan ook zodanig uitgebeeld in de iconenschilderkunst. 

De vleugels die bij engelen worden afgebeeld, staan tevens ook symbool voor de snelheid waarmee de engelen zich bewegen tussen Hemel en aarde. Engel betekent bode of gezant van God. 

Engelen zijn God dienende geesten bij het bestuur der wereld en de bescherming der mensen. In de eerste plaats werden zij geschapen tot God's eigen glorie en lof.