“De Zielenredster”

Hier houdt Maria het Christuskind op haar linkerarm, terwijl haar rechterhand naar het kind wijst en oproept tot aanbidding. Het kind heeft in zijn linkerhand een schriftrol, zijn rechterhand is geheven in een zegenend gebaar. Het Christuskind kijkt hierbij de Moeder Gods aan. 

De schriftrol duidt aan dat Hij het vleesgeworden Woord is. In het aureool van het Christuskind staan de Griekse letters;  Ш,ö,Ν en deze letters zijn identiek met het Bijbelse JHWH hetgeen betekend: Ik ben, die ben.